Jog

JOGSZABÁLY: ajánlott irodalom!?

nincs hozzászólás, szólj hozzá | júl24 12

A végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében az önálló bírósági végrehajtók illetékességi területe megegyezik annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével, amelyik mellé a miniszter kinevezte.

Az önálló bírósági végrehajtók hatáskörébe tartozó eljárásokat saját jogon foganatosító végrehajtók jogállásuk és illetékességi területük szerint a következő csoportokba sorolhatók:

-          kinevezett végrehajtó: miniszter által adott helyi bíróság mellé kinevezett önálló bírósági végrehajtó;

-          kiterjesztett illetékességű területtel rendelkező végrehajtó: egy adott helyi bíróság mellé kinevezett önálló bírósági végrehajtó illetékességi területét a miniszter kiterjesztheti egy másik helyi bíróság illetékességi területére;

A kamara elnöke által kirendelt tartós helyettesek nem saját jogon, hanem a helyettesített végrehajtó jogán járnak el.

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) határozza meg az egyes helyi bíróságok mellett létesített végrehajtói álláshelyek számát, amely szerint az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek száma országosan 219.

A kamara elnökének a kötelezettsége az üres, illetve megüresedett végrehajtói álláshelyek betöltése érdekében a pályázatok kiírása a miniszteri rendeletben meghatározott 3 hónapon belüli időpontban.

Szerkesztőségünkhöz érkezett észrevételek kapcsán összevetettük a miniszteri rendeletben foglaltakat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara) honlapján található adatokkal. Az összevetés eredményét a teljesség igénye nélkül az alábbiakban adjuk közre:

A kamara honlapján fellelhető névjegyzék adatai összesítve arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a 219 végrehajtói álláshelyen csak 187 kinevezett végrehajtó működik. A tartós helyettesek számát csak megbecsülni lehetne, mert a kamara honlapján közzétett „névjegyzék” és „a jelenleg érvényben lévő tartós helyettesi kinevezések itt tekinthetők meg” menüpont alatt található adatok nem fedik teljesen egymást. (Apróság, mégis fel kívánjuk hívni a kamara illetékeseinek figyelmét, hogy a jogi terminológia szerint a tartós helyettest a kamara elnöke nem „kinevezi”, hanem „kirendeli”.) Pontos számmal nem tudunk szolgálni, de az megállapítható, hogy legalább 23 végrehajtói álláshelyen a végrehajtók illetékességi terület kiterjesztésével járnak el, vagy a helyi végrehajtók egyszerűen szétosztják maguk között az üres álláshelyre eső ügyeket.

 

Ózdi Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 3 (három)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:24.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 2 (kettő)

a ténylegesen működő végrehajtókra jutó becsült lakosságszám: 36.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók neve és kamarában betöltött tisztsége: Dr. Fodor Tamás (informatikai vezető), Garics Zoltán

Tengely László önálló bírósági végrehajtó 2009. szeptemberben elhalálozott. A végrehajtási iratokat Dr. Fodor Tamás vette át, a megüresedett álláshelyre jutó új ügyeket a helyi végrehajtók szétosztják egymás között.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje 2009. decemberben járt le.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: 2 év.

A megüresedett végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

 

Budapest II. és III. Kerületi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 4 (négy)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám: 52.500 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 3 (három)

a ténylegesen működő végrehajtókra jutó becsült lakosságszám: 70.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók neve és kamarában betöltött tisztsége: Császti Ferenc (ügyvezető alelnök), Pauerné Goda Márta, Tóth Sándor

Kováts István önálló bírósági végrehajtó 2006. április 26 napján elhalálozott. A végrehajtó elhalálozása miatt megüresedett álláshelyre Dr. Krejniker Miklós tartós helyettesként Császti Ferencet rendelte ki, aki a végrehajtási iratokat átvette. Az elhunyt végrehajtóra jutó új végrehajtási ügyeket a helyi végrehajtók szétosztják egymás között. Dr. Krejniker Miklós 2007. augusztus 31 napján újabb tartós helyettest rendelt ki Szabó Andrea végrehajtó-helyettes személyében, aki Szunics Ildikónak – Császti Ferenc akkori feleségének – a lánya. Az akkor hatályos törvényi előírás szerint az esetlegesen kiírt pályázat elbírálásakor a tartós helyettest előnyben kellett részesíteni.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje 2006. július 26 napján járt le.

A végrehajtói hely megüresedése eltelt idő: 5 év.

Dr. Krejniker Miklós az álláspályázat kiírásának jogszabályi határidejének leteltét követő 3 év 9 hónap múlva írt ki álláspályázatot, azonban ezt a pályázatot 2010. május 10 napján – a minisztérium „kérelmére” hivatkozva – visszavonta.

A minisztérium szerkesztőséghez eljuttatott tájékoztatása szerint „a miniszter jelezte, hogy álláspontja szerint a hirdetmény visszavonása és a jogszabályoknak megfelelő hirdetmény közzététele indokolt.”

Az újabb pályázat kiírására 2010. augusztusban került sor. A pályázati hirdetmény a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság mellett további öt végrehajtói helyet tartalmazott, de végrehajtó kinevezésére egyik helyen sem került sor. Az említett további öt álláshelyre 2011. augusztus 5 napján újabb pályázat meghirdetése történt, azonban ebben a pályázati hirdetményben már nem is szerepel a budapesti végrehajtói hely.

Esztergomi Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 2 (kettő)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:48.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 1 (egy)

a ténylegesen működő végrehajtókra jutó becsült lakosságszám:96.000 fő

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtó és a kamarában betöltött tisztsége: Dr. Seress Miklós (vizsgáló)

Ménesi János önálló bírósági végrehajtó több éve nyugdíjba ment, így az általa ellátott végrehajtói hely megüresedett. A végrehajtási ügyeket Dr. Seress Miklós végrehajtó vette át. Az kiosztási rendet úgy módosították, hogy mindkét végrehajtói helyre jutó új ügyeket kizárólag Dr. Seress Miklós kapja meg.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje évekkel ezelőtt lejárt, azonban a megüresedett végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

Miskolci Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 8 (nyolc)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:33.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 7 (hét)

a ténylegesen működő végrehajtókra jutó becsült lakosságszám: 38.000 fő

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók neve és kamarában betöltött tisztsége: Sztari Ferenc (kamarai elnökségének tagja), Kiss-Kondás Gusztáv (revizori tanács elnöke), Révay László, Szepesi Sándor, Takács Mihály, Török Tamás

Tokaji-Nagy Zoltán végrehajtó a szolgálatáról 2009. februárban mondott le, és tett javaslatot utódjára, Dr. Polonkai Sándor végrehajtó-helyettes személyében. A kamara elnöksége a javasolt személy kinevezését 2009. februárjában nem támogatta, arra hivatkozva, hogy „a Miskolcon tevékenykedő önálló bírósági végrehajtók egyöntetű véleménye szerint az ügymennyiség nem indokolja nyolc álláshely fenntartását”. Dr. Polonkai Sándort később Dr. Krejniker Miklós tartós helyettesnek rendelte ki egy pécsi végrehajtói helyre. Tokaji-Nagy Zoltán ügyeit Szepesi Sándor végrehajtó vette át, a nyolcadik álláshelyre jutó új ügyeket a helyi végrehajtók szétosztják egymás között.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje két éve lejárt, azonban a megüresedett végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

Barcsi Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 2 (kettő)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:12.500 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 1 (egy)

a ténylegesen működő végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 25.000 fő.

A végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtó Hegyi Elemér.

Az üres végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

Nagyatádi Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 2 (kettő)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:21.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 1 (egy)

a ténylegesen működő végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 42.000 fő.

A végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtó Petényi Antal.

Az üres végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

Dabasi Városi Bíróság

a jogszabály szerinti végrehajtói helyek száma: 2 (kettő)

a jogszabály szerinti végrehajtói helyre jutó becsült lakosságszám:44.000 fő.

a végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtók száma: 1 (egy)

a ténylegesen működő végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 88.000

A végrehajtási ügyeket ténylegesen ellátó végrehajtó Feigl Gáborné.

Az üres végrehajtói helyre nem írt ki pályázatot a kamara elnöke.

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Szabó Péter önálló bírósági végrehajtó 2011. januárban elhalálozott. A végrehajtó elhalálozása miatt megüresedett álláshelyre Dr. Krejniker Miklós tartós helyettesként Némethyné Dr. Erdőssi Krisztinát rendelte ki, aki a végrehajtási iratokat átvette.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje 2006. áprilisban járt le.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: 9 hónap.

Balassagyarmati Városi Bíróság

Petréné Valent Ibolya önálló bírósági végrehajtó 2009. januárban nyugdíjba ment. A megüresedett végrehajtói helyre Dr. Krejniker Miklós előbb Gajzágó Aladárné végrehajtót, majd 2010. július 1 napjával Dr. Balla Zoltán végrehajtó-helyettest rendelte ki tartós helyettesnek. Az akkor hatályos törvényi előírás szerint az esetlegesen kiírt pályázat elbírálásakor a tartós helyettest előnyben kellett részesíteni.

Dr. Krejniker Miklós 2010. április 16 napján írt ki álláspályázatot, azonban ezt a pályázatot 2010. május 10 napján – a minisztérium „kérelmére” hivatkozva – visszavonta.

A minisztérium szerkesztőséghez eljuttatott tájékoztatása szerint „a miniszter jelezte, hogy álláspontja szerint a hirdetmény visszavonása és a jogszabályoknak megfelelő hirdetmény közzététele indokolt.”

Az újabb pályázat kiírására 2010. augusztusban került sor, de végrehajtó kinevezésére nem helyen sem került sor. Dr. Krejniker Miklós 2011. augusztus 5 napján újabb pályázatot hirdetett meg 2011. szeptember 30 pályázati beadási határidővel.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: 1 év 8 hónap év.

Kunszentmártoni Bárosi Bíróság

A végrehajtói álláshelyre Dr. Krejniker Miklós 2007.január 10 napján tartós helyettesként Fehér Dániel végrehajtó-helyettest rendelte ki.

Dr. Krejniker Miklós 2010. április 16 napján – az álláspályázat kiírásának jogszabályi határidejének leteltét követő 3 év 3 hónap múlva – írt ki pályázatot, azonban ezt a pályázatot 2010. május 10 napján – a minisztérium „kérelmére” hivatkozva – visszavonta.

A minisztérium szerkesztőséghez eljuttatott tájékoztatása szerint „a miniszter jelezte, hogy álláspontja szerint a hirdetmény visszavonása és a jogszabályoknak megfelelő hirdetmény közzététele indokolt.”

Az újabb pályázat kiírására 2010. augusztusban történt meg, de végrehajtó kinevezésére sem került sor. Dr. Krejniker Miklós 2011. augusztus 5 napján újabb pályázatot hirdetett meg 2011. szeptember 30 pályázati beadási határidővel.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje legkésőbb 2007. áprilisban lejárt.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: körülbelül 5 év.

Pécsi Városi Bíróság

Földes László önálló bírósági végrehajtó által ellátott végrehajtói hely- a végrehajtóra kiszabott hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt – 2010. április 26 napján megüresedett. A végrehajtói helyre Dr. Krejniker Miklós tartós helyettesként 2010. április 27 napján – a miskolci álláshely kapcsán már említett – Dr. Polonkai Sándor végrehajtó-helyettest rendelte ki. Az akkor hatályos törvényi előírás szerint az esetlegesen kiírt pályázat elbírálásakor a tartós helyettest előnyben kellett részesíteni.

Dr. Krejniker Miklós 2010. augusztus 10 napján írt ki pályázatot, de végrehajtó kinevezésére sem került sor. Dr. Krejniker Miklós 2011. augusztus 5 napján újabb pályázatot hirdetett meg 2011. szeptember 30 pályázati beadási határidővel.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: 1 év 4 hónap év.

Battonyai Városi Bíróság

A 2008. május 8 napján megüresedett végrehajtói helyre Dr. Krejniker Miklós tartós helyettesként Virág József végrehajtó-helyettest rendelte ki. Az akkor hatályos törvényi előírás szerint az esetlegesen kiírt pályázat elbírálásakor a tartós helyettest előnyben kellett részesíteni.

Dr. Krejniker Miklós 2010. április 16 napján az álláspályázat kiírásának jogszabályi határidejének leteltét követő 1 év 6 hónap múlva írt ki álláspályázatot, azonban ezt a pályázatot 2010. május 10 napján – a minisztérium „kérelmére” hivatkozva – visszavonta.

A minisztérium szerkesztőséghez eljuttatott tájékoztatása szerint „a miniszter jelezte, hogy álláspontja szerint a hirdetmény visszavonása és a jogszabályoknak megfelelő hirdetmény közzététele indokolt.”

Az újabb pályázat kiírására 2010. augusztusban történt meg, de végrehajtó kinevezésére sem került sor. Dr. Krejniker Miklós 2011. augusztus 5 napján újabb pályázatot hirdetett meg 2011. szeptember 30 pályázati beadási határidővel.

Az álláspályázat kiírásának jogszabályi határideje 2006. augusztusban járt le.

A végrehajtói hely megüresedése óta eltelt idő: 3 év 4 hónap év.

 

A kamara honlapján fellelhető névjegyzék adatai szerint valószínűleg illetékesség kiterjesztéssel működnek a következő önálló bírósági végrehajtók:

 

Ádám Zoltán

a végrehajtó kamarában betöltött tisztsége: elnökségi tag

a végrehajtó illetékességi területe: Gyöngyösi Városi Bíróság és Hatvani Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 75.000 fő

Orell Zsolt

a végrehajtó kamarában betöltött tisztsége: elnökségi tag

a végrehajtó illetékességi területe: Kiskőrösi Városi Bíróság és Kunszentmiklósi Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 88.000 fő

Asztalos Árpád

a végrehajtó kamarában betöltött tisztsége: revizor

a végrehajtó illetékességi területe: Szombathelyi Városi Bíróság és Sárvári Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 75.000 fő

Détári Vilmos

a végrehajtó illetékességi területe: Szegedi Városi Bíróság és Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 70.000 fő

Détáriné Papp Éva

a végrehajtó illetékességi területe: Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság és Csongrádi Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 53.000 fő

Dormán Kálmán

a végrehajtó kamarában betöltött tisztsége: megyei küldött

a végrehajtó illetékességi területe: Zalaegerszeg Városi Bíróság és Lenti Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 55.000

Fekete László

a végrehajtó kamarában betöltött tisztsége: számvizsgáló bizottsági tag

a végrehajtó illetékességi területe: Szombathelyi Városi Bíróság és Körmendi Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 59.000 fő

Jászkai Jusztin

a végrehajtó illetékességi területe: Vásárosnaményi Városi Bíróság és Fehérgyarmati Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 69.000 fő

Paróczai Ferencné

a végrehajtó illetékességi területe: Ceglédi Városi Bíróság és Nagykőrösi Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 121.000 fő

Szarka László

a végrehajtó illetékességi területe: Szeghalmi Városi Bíróság és Gyulai Városi Bíróság

a végrehajtóra jutó becsült lakosságszám: 63.000 fő

 

Úgy tűnik, hogy a jogszabályi rendelkezések csak az „ajánlott irodalom” szintjét érik el egyes jogalkalmazók számára. Információink szerint egyesek felsőbb szinten kértek közbenjárást a kinevezés érdekében, „jelentős anyagi erőfeszítésekre” utalva, de ezeken a helyeken a jogszerűség mégiscsak előnyben részesült.

 

Érdeklődve várjuk a kamara álláspontját azzal kapcsolatban, hogy miért maradnak el a végrehajtói álláshelyek betöltésére irányuló pályázatok kiírása és mikor kíván eleget tenni a kamara elnöke a jogszabályi kötelezettségének és szíveskedik kiírni a pályázatokat?

 

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Hivatalos Értesítőjében 2010. április 30-án álláspályázatot hirdetett meg. Az akkori felelős miniszter a hirdetménnyel kapcsolatban felhívta a kamarát, hogy a hirdetmény visszavonásának és a jogszabályoknak megfelelő helyesbített hirdetmény közzétételének van helye. Törvényességi felügyeleti intézkedés nem történt, a kamara a hirdetményt 2010. május 10-én visszavonta. Azóta méla csönd!

A Vht. 230. § (1) bek., továbbá a 253/D. § (1) bek. szerint biztosított jogkörben a felelős miniszter vizsgálja a kamarának – egyebek között – az álláspályázatok kiírásával  és meghirdetésével kapcsolatos eljárásainak jogszerűségét. Jogszabálysértés valószínűsítése esetén a miniszter határidő megjelölésével felhívja a kamara figyelmét a jogszabálysértés megszüntetésére. A kamara intézkedésének elmaradása esetén pedig a szakminiszter kérheti a jogszabálysértő döntés bírósági felülvizsgálatát, illetve a döntés hiánya esetén pedig a jognyilatkozat pótlását.

 

Lapzártánkkor rendelkezésre álló további – 2011. augusztus 24-én adott – nyilatkozat a szakminisztérium részéről, hogy a közeljövőben várhatóan bírósági végrehajtói álláspályázatokat hirdet meg a végrehajtói kamara, mely kérdésben a minisztérium egyeztetést folytat az MBVK-val. Lapzártánkig a kamara 6 végrehajtói állást hirdetett meg, melyek határideje 2011. szeptember 30.

 Válasz a(z) “JOGSZABÁLY: ajánlott irodalom!?” bejegyzésre

Be kell jelentkezned, hogy hozzá tudj szólni.

Értekezés

Legitim parííííízer

Egyetemi éveim egyik legnagyszerűbb élménysorát a szegedi egyetemisták kispályás focibajnoksága jelentette. ...
Tovább →
júl24 12
Első Magyar Végrehajtási Szaklap Online mélyebb áttekintése

Kategóriák

Hivatkozások